Vill du veta mer om rökgasreningsanläggningar?

Kanske du har hört talas om rökgasreningsanläggningar? Kanske du vill veta mer om rökgasreningsanläggningar? En variant av detta är Green Solutions, från ECP AirTech. Eller rättare sagt, alla deras tjänster kan vara grönt val. Hos detta företag hittar du även tjänster som:

  • Inspektion
  • Elektrisk inspektion – elfilter
  • Service- och underhållsarbeten
  • Fläktar, fläkthjul och lager
  • Gasfördelningsmätning
  • CIP – rengöring

Green solution handlar helt enkelt om att göra ett grönare val, som är bättre för miljön. Du har valet att få en grön offert, eller en svart offert.

Anläggning för rökgasrening

När det gäller rökgasreningsanläggningar, så kan du välja olika sätt att rena stoft och gas på. Hos ECP AirTech finns det flera smarta lösningar, som elfilter, skorstenar, slangfilter och sinterfilter. ECP AirTech har en mängd olika bra produkter som kan användas för att göra miljön och luften bättre. Deras elfilterserie Green-Tech kan användas inom så gott som alla områden för rökgasrening och partikelavskiljning.

Smart välja en grön lösning

Hos ECP AirTech kan du som sagt välja mellan en grön och svart offert. Om du väljer den gröna, så är det ett val som är miljövänligt. Den svarta är samma tjänst eller samma produkt, men utan att den är miljövänlig. Du kan alltså själv avgöra om du vill vara mer miljövänlig eller inte. Oavsett lösning du väljer, så har detta företag tagit hänsyn till rådande lagar och regler gällande hållbarhet och miljökrav. Dock är det så att den gröna offerten gör att de kan garantera att alla produkter är tillverkade av svenskt stål, samt att tillverkningen sker så lokalt som möjligt, där leverantören svarar upp till deras hållbarhetskrav.